• Zvolit filtr
Clear filters and search
14. 6. 2019

MasterSure 900: Technický list

MasterSure 900 Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence, na bázi polykarboxylátetheru ... Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2 ...

 • pdf, 577,72 Kb
12. 6. 2019

MasterSuna SBS 6035: Technický list

Přísada do betonu specificky určená pro obtížně zpracovatelná kameniva ... MasterSuna SBS 6035 je inovativní tekutá přísada do betonu, která je součástí technologie "Řešení pro ...

 • pdf, 195,96 Kb
12. 6. 2019

MasterSet R 433: Technický list

MasterSet R 433 Zpomalovací přísada ze sacharózy pro běžné betony. Přísada odpovídá normě ... EN 934-2. Přísadu je možné používat pro prosté betony, železobetony a předpjaté betony ...

 • pdf, 172,11 Kb
12. 6. 2019

MasterSet 10M: Technický list

MasterSet 10M Přísada aktivující tuhnutí betonu především za nízkých teplot ... • MasterSet 10M je speciální přísada do betonu, která umožňuje rychlý nárůst hydratačního tepla ...

 • pdf, 148,90 Kb
12. 6. 2019

MasterRheobuild 2040FM: Technický list

MasterRheobuild 2040FM Superplastifikační přísada pro výrobu pohledového betonu ... Přísadu je možno používat pro prosté betony, železobetony a předpjaté betony ...

 • pdf, 150,83 Kb
12. 6. 2019

MasterRheoubuild 1354: Technický list

MasterRheobuild 1354 Superplastifikační přísada pro transportbetony, pro prefa výrobu. Přísada odpovídá ... • Superplastifikační přísada pro dosažení tekuté betonové směsi obecně ...

 • pdf, 151,26 Kb
12. 6. 2019

MasterRheobuild 1111: Technický list

MasterRheobuild 1111 Koncentrovaná superplastifikační přísada odpovídající normě ČSN EN 934-2 ... . Přísadu je možno používat pro transportbetony, železobetony, předpjaté betony a na ...

 • pdf, 151,61 Kb
12. 6. 2019

MasterRheobuild 1026: Technický list

MasterRheobuild 1026 Superplastifikační přísada pro transportbetony, pro prefa výrobu ... pro provzdušněné betony, cementové injektáže a injektáže mikrocementy MasterRoc MP. Přísada ...

 • pdf, 142,51 Kb
12. 6. 2019

MasterPozzolith 95: Technický list

MasterPozzolith 95 Plastifikační přísada pro transportbeton k ... dosažení měkké až tekuté směsi vhodná pro kamenivo citlivé na alkálie ... • Univerzální k dosažení měkké až tekuté směsi ...

 • pdf, 138,92 Kb
12. 6. 2019

MasterPozzolith 90: Technický list

MasterPozzolith 90 Plastifikační přísada pro transportbeton k ... dosažení měkké až tekuté směsi vhodná pro kamenivo citlivé na alkálie ... • Univerzální k dosažení měkké až tekuté směsi ...

 • pdf, 138,06 Kb
12. 6. 2019

MasterMatrix SDC 180: Technický list

MasterMatrix SDC 180 Vysoce účinná přísada modifikující viskozitu (VMA) pro tekuté betony ... • MasterMatrix SDC 180 je inovovaná přísada ... Je to vodní roztok syntetického kopolymeru s ...

 • pdf, 152,42 Kb
12. 6. 2019

MasterMatrix SDC 100: Technický list

Vysoce účinná přísada modifikující viskozitu (VMA) pro tekuté betony ... MasterMatrix SDC 100 je inovovaná přísada ... Je to vodní roztok syntetického kopolymeru s vysokou molekulární ...

 • pdf, 137,68 Kb
12. 6. 2019

MasterLife SRA 815: Technický list

MasterLife SRA 815 Přísada redukující smršťování určená pro výrobu betonových směsí. Neobsahuje ... • MasterLife SRA 815 je tekutá přísada určená k redukci smršťování betonu, malt ...

 • pdf, 140,06 Kb
12. 6. 2019

MasterLife MS 150 S: Technický list

MasterLife MS 150 S Příměs do betonu a malty ve formě suspenze vody a jemného amorfního siliciumdioxidového prášku SiO ... Ke zlepšení vlastností betonu a malt na cementové nebo ...

 • pdf, 139,96 Kb
12. 6. 2019

MasterLife MS 140 U: Technický list

MasterLife MS 140 U Příměs do stěrek, malt a betonu z ... jemného, amorfního siliciumdioxidového prášku SiO 2 . Hlavní pole použití jsou proto betony náročné na pevnost, odolnost ...

 • pdf, 139,53 Kb
12. 6. 2019

MasterLife MS 120 D: Technický list

MasterLife MS 120 D Příměs do stěrek, malt a betonu z ... jemného, amorfního křemičitého prášku SiO 2 . Hlavní pole použití jsou proto betony náročné na pevnost, odolnost proti ...

 • pdf, 136,67 Kb
12. 6. 2019

MasterGlenium SKY 980: Technický list

MasterGlenium SKY 980 Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu ... Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2 ...

 • pdf, 137,65 Kb
12. 6. 2019

MasterGlenium SKY 666: Technický list

MasterGlenium SKY 666 Superplastifikační přísada druhé generace, výrazně snižující množství záměsové vody, na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu s ...

 • pdf, 146,12 Kb
12. 6. 2019

MasterGlenium SKY 665: Technický list

MasterGlenium SKY 665 Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu ... Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2 ...

 • pdf, 137,72 Kb
12. 6. 2019

MasterGlenium SKY 654: Technický list

MasterGlenium SKY 654 Superplastifikační přísada nové generace určená pro výrobu transportbetonu ... s nízkým součinitelem V/C a s prodlouženou dobou zachování konzistence ...

 • pdf, 139,18 Kb
1 to 20 of 532 results