• Zvolit filtr
Clear filters and search
12. 3. 2019

MasterFlow 920 AN: Prohlášení o vlastnostech

Evropské technické posouzení / Subjekt pro technické posuzování ... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností ... Charakteristická únosnost při zatížení tahem a smykem pro závitové ...

 • pdf, 240,90 Kb
12. 3. 2019

MasterFlow 960: prohlášení o vlastnostech

v souladu s přílohou III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 pro produkt ... v souladu s 5.4 EN 1504-3 ... Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem ...

 • pdf, 128,85 Kb
12. 3. 2019

MasterFlow 648: Prohlášení o vlastnostech

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DE0241/02 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 07.10.2015 Zamýšlené/zamýšlená použití: Výrobce: Systém/systémy POSV: Harmonizovaná norma / Oznámený ...

 • pdf, 109,41 Kb
12. 3. 2019

MasterFlow 928: Prohlášení o vlastnostech

 • pdf, 497,83 Kb
28. 2. 2019

MasterSeal 560: prohlášení o vlastnostech

BASF Belgium Coordination Center Comm.V ... Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711 ... Systém/systémy POSV: Systém 2+ Systém 3 (reakce na oheň ... w ≤ 0,1 kg/m 2 x h ...

 • pdf, 98,50 Kb
26. 2. 2019

Brožura MasterProtect 8000 CI

MasterProtect 8000 CI Prodloužení životnosti betonových konstrukcí technologií inhibitorů korozeMasterProtect 8000 CI Prodloužení životnosti betonových konstrukcí technologií ...

 • pdf, 319,44 Kb
26. 2. 2019

Brožura Cementové hydroizolace nové generace

Cementové hydroizolace nové generace MasterSeal 6100 FX MasterSeal 560Cementové hydroizolace nové generace MasterSeal 6100 FX, MasterSeal 560 Nová generace cementových ...

 • pdf, 519,82 Kb
25. 2. 2019

Referenční list: MasterSure 900

Stavba: Udržení konzistence betonu po dobu 1–3 hodin bez použití zpomalovače Místo: České Budějovice (CZ) Rok realizace: Ukončení plánováno na leden 2015 Výrobce betonu: Mane ...

 • pdf, 320,20 Kb
25. 2. 2019

Referenční list - Čerpací stanice KOLOC oil, Kařez

Stavba: Betonáž odstavných ploch stanice pohonných hmot Kařez Místo: Kařez, okres Rokycany (CZ) Rok realizace: 2012 Investor: KOLOC oil, Josef Koloc Výrobce betonu: Instav bau ...

 • pdf, 213,57 Kb
25. 2. 2019

Referenční list ŠKODA AUTO

Stavba: Předpjaté vazníky délky 20 m ze samozhutnitelného betonu Místo: Praha (CZ) Rok realizace: 2013 Investor: ŠKODA AUTO a.s. (CZ) Výrobce betonu: Prefa Praha a.s. (CZ ...

 • pdf, 208,73 Kb
25. 2. 2019

Referenční list

Stavba: Stavba místní komunikace s mostem přes řeku Sázavu Místo: Žďár nad Sázavou (CZ) Rok realizace: 2013 Investor: Město Žďár nad Sázavou (CZ) Projektant: OPTIMA spol ...

 • pdf, 231,41 Kb
25. 2. 2019

Referenční list - Oprava vodního díla Labská, Špindl. Mlýn

Popis projektu: Investorem oprav je Povodí Labe s.p. Hradec Králové ... Cílem opravy bylo zvýšení retenční funkce přehrady rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu ...

 • pdf, 766,14 Kb
25. 2. 2019

Referenční list

Stavba: Malá vodní elektrárna Litoměřice Místo: Litoměřice (CZ) Rok realizace: 2012 Investor: Město Litoměřice (CZ) Výrobce betonu: DK Beton s.r.o. (CZ) Realizační firma ...

 • pdf, 241,79 Kb
25. 2. 2019

Referenční list - Letiště Ostrava Mošnov

Popis projektu: Investorem opravy bylo Letiště Ostrava a.s. Cílem opravy byla rychlá realizace demontáže stávajícího poškozeného povrchu přistávací dráhy a nahrazení novým betonem ...

 • pdf, 781,37 Kb
20. 2. 2019

Referenční list - Stadion FC Jihlava

Popis projektu: Investorem celé stavby bylo statutární město Jihlava a fotbalový klub FC Vysočina Jihlava ... Nejdůležitější část díla představuje dominantní tribuna pro 2 428 diváků ...

 • pdf, 749,68 Kb
20. 2. 2019

MasterRoc ABR 7: Technický list (říjen 2013)

Features „ „Reduces abrasive wear in cutting tools „ „Reduces dust formation, leading to improved working environment for TBM operators „ „Lowers inner friction and abrasiveness ...

 • pdf, 112,58 Kb
20. 2. 2019

MasterFlow 9300Směs Exagrout odolná proti opotřebeníVýsledky studie

MasterFlow 9300 Fatigue Resistant Exagrout Study Results2 3 MasterFlow 9300 Fatigue Resistant Exagrout – Study Results MasterFlow 9300 Fatigue Resistant Exagrout – Study Results ...

 • pdf, 2,93 Mb
31. 1. 2019

MasterTop P 660: Technický list

MasterTop P 660 2K-PU pryskyřice pro základní vrstvy, rychle vytvrzující a vytvrzující za nízkých teplot, bez posypu pod PU nosné vrstvy ... beton a cementové potěry, dale na asfalt ...

 • pdf, 211,11 Kb
31. 1. 2019

MasterTop P 617RC: Technický list

MasterTop P 617RC 2K-EP bezrozpouštědlová pryskyřice pro základní vrstvy, rychle vytvrzující a vytvrzující za nízkých teplot ... MasterTop P 617RC je vysoce reaktivní, vytvrzující za ...

 • pdf, 174,54 Kb
31. 1. 2019

MasterTop P 617: Technický list

MasterTop P 617 Široce použitelná bezrozpouštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy ... MasterTop P 617 je bezrozpouštědlová, dvousložková, nepigmentovaná ...

 • pdf, 197,23 Kb
81 to 100 of 534 results