• Zvolit filtr
Clear filters and search
3. 5. 2018

Referenční list - Oprava vodního díla Labská, Špindl. Mlýn

Popis projektu: Investorem oprav je Povodí Labe s.p. Hradec Králové ... Cílem opravy bylo zvýšení retenční funkce přehrady rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu ...

 • pdf, 766,14 Kb
3. 5. 2018

Referenční list - Protihlukové stěny systém Faseton

Popis projektu: Investorem celé stavby byla Technická správa komunikací hl ... m. Prahy, požadavkem architekta rovněž barevné provedení dřevocementového absorbéru ...

 • pdf, 788,88 Kb
3. 5. 2018

Referenční list - Stadion FC Jihlava

Popis projektu: Investorem celé stavby bylo statutární město Jihlava a fotbalový klub FC Vysočina Jihlava ... Nejdůležitější část díla představuje dominantní tribuna pro 2 428 diváků ...

 • pdf, 749,68 Kb
3. 5. 2018

Referenční list - Letiště Ostrava Mošnov

Popis projektu: Investorem opravy bylo Letiště Ostrava a.s. Cílem opravy byla rychlá realizace demontáže stávajícího poškozeného povrchu přistávací dráhy a nahrazení novým betonem ...

 • pdf, 781,37 Kb
24. 4. 2018

MasterGlenium SKY 980: Prohlášení o vlastnostech

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244, 537 01 Chrudim strana 1 / 3 ... Podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 ...

 • pdf, 2,39 Mb
13. 4. 2018

Brožura Držitelé světových rekordů

Držitelé světových rekordů Řešení pro výškové železobetonové budovy od Master Builders Solutions2Držitelé světových rekordů – betonová řešení  přísady do betonu  aditiva do ...

 • pdf, 5,57 Mb
13. 4. 2018

MasterSeal M 689: Prohlášení o vlastnostech

v souladu s přílohou III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 ... ve znění pozdějších předpisů EU č. 574/2014 ... č. 468901 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku ...

 • pdf, 138,28 Kb
13. 4. 2018

MasterEmaco N 305FC: Prohlášení o vlastnostech

Shared Documents/PDF/Czech (Czech Republic)/POV/POV_MasterEmaco N 305FC.pdf

 • pdf, 314,61 Kb
13. 4. 2018

MasterEmaco T 1200PG: Prohlášení o vlastnostech

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. BE 0025/01 V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 pro produkt ... MasterEmaco T 1200 PG 1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku: EN ...

 • pdf, 110,92 Kb
13. 4. 2018

MasterSeal P 385: Prohlášení o vlastnostech

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 pro výrobek ... Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl ...

 • pdf, 113,02 Kb
13. 4. 2018

MasterSeal 590: Prohlášení o vlastnostech

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty ... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností ... Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných ...

 • pdf, 165,24 Kb
13. 4. 2018

MasterSeal NP 474: Prohlášení o vlastnostech

Shared Documents/PDF/Czech (Czech Republic)/POV/POV_MasterSeal NP 474_CZ.pdf

 • pdf, 220,49 Kb
12. 4. 2018

MasterSeal P 605: Technický list

MasterSeal P 605 Bezrozpouštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy ... Schválená podle TL/TP-BEL-EP. POPIS PRODUKTU ... MasterSeal P 605 lze též využít jako ...

 • pdf, 281,75 Kb
11. 4. 2018

MasterEmaco S 488: Prohlášení o vlastnostech

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 pro výrobek ... Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl ...

 • pdf, 90,62 Kb
11. 4. 2018

MasterEmaco P 5000AP: Prohlášení o vastnostech

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 pro výrobek ... Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle ...

 • pdf, 209,75 Kb
11. 4. 2018

MasterSeal 550: Technický list

MasterSeal 550 Antikarbonatační, vodotěsný a pružný nátěr, pro použití při negativním i pozitivním tlaku vody ... MasterSeal 550 je dvousložkový pružný nátěr, vyrobený na bázi ...

 • pdf, 142,59 Kb
11. 4. 2018

MasterSeal 590: Technický list

MasterSeal 590 Velmi rychle tuhnoucí malta pro utěsňování průsaků tlakové vody v betonu a zdivu ... MasterSeal 590 po zamíchání s vodou vytváří maltu s velmi rychlým tuhnutím, která ...

 • pdf, 143,04 Kb
11. 4. 2018

MasterSeal NP 474: Technický list

MasterSeal NP 474 Jednokomponentní polyuretanový tmel pro fasádní a podlahové spáry ... MasterSeal NP 474 je 1K PUR tmel určený pro konstrukční spáry podlah a betonových dílců ...

 • pdf, 135,74 Kb
11. 4. 2018

MasterEmaco N 5200: Technický list

MasterEmaco N 5200 Univerzální, rychle tuhnoucí, vlákny vyztužená a polymery modifikovaná opravná a vyrovnávací malta ... MasterEmaco N 5200 je univerzální, 1K, polymery modifikovaná ...

 • pdf, 144,63 Kb
11. 4. 2018

MasterGlenium ACE 40: prohlášení o vlastnostech

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244, 537 01 Chrudim strana 1 / 3 ... Podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 ...

 • pdf, 713,22 Kb
81 to 100 of 529 results