Mezerovitý beton

 

Mezerovitý beton obsahuje malý podíl jemnozrnných složek a velký podíl mezer, neuzavřených pórů. Tento propustný beton je směsí cementu, hrubého kameniva, vody, příměsí a přísad do betonu. Porézní struktura mezerovitého betonu umožňuje snadné protečení vody a průchod vzduchu vyrobenou konstrukcí.

Výhody mezerovitého betonu

Hlavní výhodou mezerovitého betonu je to, že propouští vodu zhotovenou konstrukcí při zachování navržených mechanických vlastností konstrukce.

Plošnou konstrukci z  mezerovitého betonu lze použít jako alternativu ke složitým odvodňovacím systémům pro zadržení srážkové vody. Srážková voda snadno proteče konstrukcí z mezerovitého betonu, může se lépe vsáknout do spodních vrstev konstrukce, projít podložím a obnovovat zásoby spodních vod. Tím se zabrání lokálním problémům s přívalem srážkové vody ze zpevněných nepropustných ploch do kanalizace a lokálním zátopám. Srážková voda se tak lépe zadrží a zůstane v krajině.

Systém Master Builders Solutions společnosti BASF pro mezerovité betony

Pro řešení projektů souvisejících s výrobou a aplikací mezerovitého betonu vyvinula společnost BASF pod značkou Master Builders Solutions systém přísad pro výrobce a zpracovatele betonu. Tento systém zahrnuje plastifikační přísady  MasterGlenium nebo MasterCast, přísady regulující hydrataci betonu MasterSet, přísady upravující viskozitu směsi MasterMatrix, provzdušňující přísady MasterAir, prostředky pro ošetření bednění a strojů MasterFinish.

Použití mezerovitého betonu:

  • Parkoviště
  • Příjezdové cesty
  • Chodníky, pěší cesty
  • Krajnice pozemních komunikací
  • Drenážní vrstvy pozemních a mostních staveb
  • Jiné plochy s občasným provozem