Master X-Seed

​Přísada urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu a malt.

MasterAir

Provzdušňovací přísady do betonu pro zvýšení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování betonu.

MasterCast

Přísady pro výrobce  betonových výrobků ze zavlhlých směsí, expanzní přísada do betonu a malt.

MasterCell

Napěňovací přísady do betonu a malty.

MasterColor

Práškové pigmenty do betonu a malt.

MasterEase

Superplastifikační přísady do betonu.

MasterFlow

Vysoce výkonná řešení pro zálivkové hmoty zajišťující bezpečnost, stabilitu a přesné vyrovnání

MasterGleniumAce

​Superplastifikační přísady pro prefabrikovaný beton.

MasterKure

Prostředky pro ošetření povrchu betonu proti odpaření vody.

MasterMatrix

Stabilizační přísady pro samohutnící betony, podvodní betonáže, piloty.

MasterPel

Přísady s hydrofobními účinky snižující množství výkvětů na betonu

MasterPolyheed

Bezchloridová přísada do betonu pro snížení obsahu vody

MasterPozzolith

​Plastifikační přísady pro snížení obsahu vody v betonu.

MasterProtect

Nátěry na ochranu betonu a inhibitory koroze.

MasterRheobuild

Superlastifikační přísady s reologickými vlastnostmi pro výrobu tekutých betonových směsí.

MasterSeal

Špičkové tmely, hydroizolační membrány, hydroizolační řešení odolné vůči vzduchu a vodě.

MasterSet

Přísady urychlující a zpomalující dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu a malt.

MasterSure

Přísada pro zachování konzistence betonu