MasterX-Seed 100

Unikátní přísada urychlující tvrdnutí pro cementové směsi


POPIS

MasterX-Seed 100 je suspenze synteticky vyráběných krystalových zrn, která obsahují nanočástice.
MasterX-Seed 100 výrazně urychluje proces hydratace v první fázi (6–12 hod.).
Technologie, která je založená na jedinečné a inovační „seeding technology“, silně urychluje nárůst krystalů hydrátů křemičitanů vápenatých.
MasterX-Seed 100 zajišťuje vývoj pevností při nízké a normální teplotě prostředí a i při proteplování betonové směsi.
Na rozdíl od tradičních metod a díky unikátnímu modelu působení, který skutečně odstraňuje překážky nárůstu krystalků mezi cementovými zrny – časný vývoj pevností je urychlen, zatímco konečná mikrostruktura poskytuje srovnatelné nebo zlepšené vlastnosti.

MasterX-Seed 100 je základní součástí konceptu Crystal speed hardening.
Crystal Speed Hardening vyjadřuje hodnotný projekt, který nabízí unikátní „crystal seeding technology“:

  • Efektivní výroba.
  • Snížení nákladů.
  • Optimalizace složek betonu.
  • Vysoká kvalita.

Koncept reaguje na požadavky hlavních průmyslových odvětví a má sílu překonat všechna současná řešení.
Koncept je zvláště navržený k tomu, aby významně přispěl k řešení dlouhodobých stavebních cílů.

POUŽITÍ

MasterX-Seed 100 je optimalizován pro všechny druhy betonů, zejména pro výrobu prefabrikovaných betonových výrobků, kde rychlý vývoj počátečních pevností je pro výrobce klíčovým faktorem k úspěchu.
MasterX-Seed 100 je významnou alternativou k proteplování betonu a silná podpora hydratace umožňuje využití pojiv s nižším obsahem slínku.

Ke stažení

MasterX-Seed 100: Prohlášení o vlastnostech

pdf (783,01 Kb)

MasterX-Seed 100: Technický list

pdf (125,35 Kb)