MasterAir 125

Provzdušňovací přísada pro běžné transportbetony a prefa výrobny.

 

Použití

  • MasterAir 125 se používá pro dosažení provzdušnění betonu a následného zlepšení mrazuvzdornosti a odolnosti proti rozmrazovacím solím.

Působení

  • MasterAir 125 vytváří v betonu strukturu mikropórů a snižuje povrchové napětí záměsové vody během mísení. Tím je umožněno dobré zplastifikování a soudržnost směsi.
  • MasterAir 125 nemá vliv na proces tuhnutí cementu.
  • Stejnoměrné plastičnosti v betonové směsi dosáhneme homogenní zpracovatelností.
  • Požadované hodnoty průměru pórů a množství vzduchu v betonu jsou prokázány i na směsích s kombinací plastifikační a superplastifikační přísady.
  • Protokoly jsou na vyžádání k dispozici.
  • Při použití dalších přísad na jiné bázi je třeba znát výsledný účinek kombinace přísad (např. při použití plastifikátorů s odpěňovači).

 

Ke stažení

MasterAir 125: Prohlášení o vlastnostech

pdf (923,91 Kb)

MasterAir 125: Technický list

pdf (94,82 Kb)