MasterAir 178

Provzdušňovací přísada pro prefa výrobu a transportbetony, pro výrobu trvanlivého betonu (ČSN EN 206-1).

POUŽITÍ

  • MasterAir 178, tekutá provzdušňovací přísada na syntetické bázi určená pro výrobu betonů s vysokou odolností vůči účinkům vody, mrazu a chemických rozmrazovacích látek.

PŮSOBENÍ

  • MasterAir 178 vytváří v betonu strukturu mikropórů a snižuje povrchové napětí záměsové vody během mísení. Tím je umožněno dobré zplastifikování a zlepšená soudržnost směsi.
  • MasterAir 178 nemá vliv na proces tuhnutí cementu.
  • Stejnoměrností plastičnosti v betonové směsi dosáhneme homogenní zpracovatelnosti.
  • Požadované hodnoty průměru pórů a množství vzduchu v betonu jsou prokázány i na směsích s kombinací plastifikační a superplastifikační přísady. Protokoly jsou na vyžádání k dispozici.​

Ke stažení

MasterAir 178: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1 015,76 Kb)

MasterAir 178: Technický list

pdf (144,21 Kb)