MasterCem AE 5000

Přísady do cementu pro provzdušnění a plastifikaci cementu pro zdění


 

MasterCem AE 5000 je tekutá přísada k okamžitému použití do cementu pro zdění nebo do jiných cementů vyžadujících provzdušnění.

Cementy vyrobené s použitím produktu MasterCem AE 5000 vykazují po smíchání s vodou provzdušnění v rozsahu 1020 %. Vzduchové bublinky mají správnou velikost, jsou v hmotě dobře rozptýleny a působí jako malá pružná kuličková ložiska. Čerstvá hmota je pak lépe zpracovatelná, snáze se aplikuje a má lepší přilnavost přinášející značnou úsporu pracovního času. To je obzvláště cenné u prací na svislých stěnách. MasterCem AE 5000 také zvyšuje retenci vody u čerstvé hmoty, která tuhne řízenějším způsobem bez prasklin a trhlin, což vede k vyšší odolnosti vůči mrazu a roztátí.

Kromě funkce provzdušňování působí MasterCem AE 5000 také jako mlecí přípravek a inhibitor jevu pack-set s pozitivním vlivem na účinnost mletí, dopravu a skladování cementu.