MasterCem LS 3000

Přísady do cementu pro zvýšení konečné pevnosti a snížení mlecí energie


 

MasterCem LS 3000 je tekutá přísada do cementu k okamžitému použití určená pro zlepšení parametrů cementu. MasterCem LS 3000 slouží nejen jako mlecí prostředek při procesu mletí a jako prostředek usnadňující tok při dopravě cementu, ale zlepšuje také specifické parametry cementu díky působení svých chemických složek. Ty přispívají k modifikaci charakteristik slínku a k zlepšení jeho hydraulických vlastností. Tyto produkty neobsahují chloridy.

Produkty řady MasterCem LS 3000 jsou speciálně určeny ke zvýšení konečné pevnosti cementu. Tyto výhody lze využít buď k dosažení vynikajících parametrů produktu nebo k optimalizaci cementu při zachování původních parametrů. Obvyklé zvýšení konečné pevnosti je +515 % po 28 dnech oproti stavu bez přísad. Parametry produktu však závisí na charakteristikách mlecího zařízení, provozních podmínkách, vlastnostech surovin a typu cementu. Pro nejlepší přínos z přísad do cementu bude možná zapotřebí upravit parametry mlýnu a odlučovače.

MasterCem LS 3000 zlepšuje charakteristiky toku cementu s pozitivním dopadem na dopravu cementu a snížení jevu pack-set ve skladovacích silech.