​MasterFiber 255 SPA - Vysoce účinné polypropylenové makrovlákno třídy II podle EN 14889-2

Použití polypropylenového makrovlákna MasterFiber 255 SPA

  • Podle EN 14889-2 se toto vlákno používá pro strukturální účely v betonu, maltě a cementové pastě.

Charakteristiky a výhody polypropylenového makrovlákna MasterFiber 255 SPA

  • Zlepšuje houževnatost betonu.
  • Přenáší tahové napětí a přemosťuje trhliny v cementových směsích.
  • Snižuje počet trhlin vznikajících kvůli deformacím vzniklým v důsledku vysychání betonu a teplotních gradientů; umožňuje částečně nebo plně nahradit výztuž ocelovými sítěmi.
  • Lze použít jako stavební výztuž podle modelového kódu.
  • Vynikající odolnost v zásaditém i kyselém prostředí.
  • Nabízí řešení vyztužení v případech, kdy hrozí koroze.
  • Snadné dávkování s minimálním dopadem na konzistenci směsi.
  • Bezpečná manipulace.
  • Žádný negativní dopad na opotřebení strojů.

Ke stažení

MasterFiber 255 SPA: Technický list

pdf (607,13 Kb)