MasterFinish MPT 299 - Účinný čistící a ošetřující prostředek.

Použití čistícího a ošetřujícího prostředku pro míchací zařízení MasterFinish MPT 299

  • Aplikace i na vlhký povrch ihned po vyčištění zařízení.
  • Biologicky odbouratelný.
  • Na míchačky, transportní zařízení, japonky, zařízení a čerpadla na beton, vnější plochy bednění vysta-vené znečištění cementovou směsí.
  • Všeobecně pro všechny plochy zařízení s poža-davkem na zamezení ulpívání cementových směsí (betonu, malty, potěru atd.) na povrchu.
  • Stejně tak pro zařízení přicházející do styku s asfal-tovými produkty.

Působení čistícího a ošetřujícího prostředku pro míchací zařízení MasterFinish MPT 299

  • MasterFinish MPT 299 je vyroben z vysoce rafinovaných čistých olejů.
    Zvláštností je jeho přídržnost na suchém i mokrém povrchu, což snižuje náklady i čas na čištění a údržbu.
  • Vytváří relativně otěru vzdornou ochrannou vrstvu, čímž zabraňuje přilnutí a přisychání zbytků betonu a malty, popř. zbytků asfaltu.
  • Stávající znečištění od betonu nebo cementu bude při pravidelném použití tohoto prostředku postupně odstraněno.

Ke stažení

MasterFinish MPT 299: Technický list

pdf (91,42 Kb)