MasterFinish RL 237 - Odbedňovací emulze pro pohledový beton bez kaveren a pórů na bázi přírodních
surovin

Použití odbedňovací emulze pro pohledový beton MasterFinish RL 237

  • Univerzální separační olej, zvláště pro výrobu pohledového betonu bez kaveren a pórů na vodorovných i svislých bednících plochách pro všechna savá i nesavá bednění včetně matric z umělé hmoty.
  • Pro proteplovanou výrobu do +60 °C.
  • Hutnění vibrací a střásáním.

Působení odbedňovací emulze pro pohledový beton MasterFinish RL 237

  • MasterFinish RL 237 je emulze oleje ve vodě na bázi přírodní suroviny.
  • Výrobek nedráždí pokožku.
  • Odpadá nepříjemný čichový vjem typický pro minerální oleje.
  • Separující povlak, který se utvoří po nástřiku emulze, je vysoce účinný, odolný dešti a chránící před korozí.
  • Napěněné hmoty jako polystyren aj. nejsou ohroženy.
  • Při odborném použití neovlivní povlak emulze přídržnost hmot pro úpravu povrchu (např. omítka, nátěry aj.). 

Ke stažení

MasterFinish RL 237: Technický list

pdf (94,76 Kb)