MasterFinish RL 310 - Fyzikálně a chemicky působící prostředek pro různé typy bednění pro pohledové plochy.

Použití chemicky působícího prostředku pro různé typy bednění MasterFinish RL 310

  • Bednění pro stavby mostů, tunelů, vodojemů, čističek, univerzálně pro konstrukce s požadavkem na pohledový beton.

  • Vhodné pro nasákavá a nesavá bednění, pro matricové plochy.

  • Pro neproteplované i proteplované betony (do +80 °C).

Působení chemicky působícího prostředku pro různé typy bednění MasterFinish RL 310 

  • MasterFinish RL 310 vytváří fyzikálně a chemicky oddělující vrstvu mezi betonem a bedněním, která je stálá i při vyšších teplotách.

  • Usnadňuje odbedňování a umožňuje výrobu betonu s čistým a jednolitým povrchem.

  • MasterFinish RL 310 působí proti korozi kovového bednění a konzervačně na dřevěné bednění.

  • Při odborném nanesení nesnižuje přídržnost pro následné omítky, nátěry, povrstvení atd.

  • Polystyrénové materiály nejsou tímto produktem ohroženy.

Ke stažení

MasterFinish RL 310: Technický list

pdf (94,44 Kb)