MasterFinish RL 440

Odbedňovací emulze pro pohledový beton bez kaveren a pórů na bázi přírodních surovin. Bez minerálních olejů, snadno biologicky odbouratelná

POUŽITÍ

MasterFinish RL 440 je univerzální separační olej, zvláště pro výrobu pohledového betonu bez kaveren a pórů na vodorovných i svislých bednících plochách pro všechna savá i nesavá bednění včetně matric z umělé hmoty. Pro proteplovanou výrobu do +60 °C. Hutnění vibrací a střásáním.

 

PŮSOBENÍ

MasterFinish RL 440 je emulze oleje ve vodě na bázi přírodní suroviny. Výrobek nedráždí pokožku. Odpadá nepříjemný čichový vjem typický pro minerální oleje. Separující povlak, který se utvoří po nástřiku emulze, je vysoce účinný, odolný dešti a chránící před korozí. Napěněné hmoty jako polystyren aj. nejsou ohroženy. Při odborném použití neovlivní povlak emulze přídržnost hmot pro úpravu povrchu (např. omítka, nátěry aj.).

Ke stažení

MasterFinish RL 440: Technický list

pdf (95,08 Kb)