​MasterFinish RL 447 - Odbedňovací emulze pro pohledový beton bez kaveren a pórů na bázi přírodních surovin s antikorozní příměsí.

Použití odbedňovací emulze pro pohledový beton MasterFinish RL 447

  • Univerzální separační olej, zvláště pro výrobu pohledového betonu bez kaveren a pórů na vodo-rovných i svislých bednících plochách pro všechna savá i nesavá bednění včetně matric z umělé hmoty. Vyznačuje se snížením povlaku vznikajícího během odbednění.
  • Pro proteplovanou výrobu do +90 °C.
  • Vhodná pro prefy, výrobny zavlhlých betonů i stavby. Na stavbách třeba zajistit ochranu proti povětrnostním vlivům.

Působení odbedňovací emulze pro pohledový beton MasterFinish RL 447

  • MasterFinish RL 447 je emulze oleje ve vodě na bázi přírodní suroviny.
  • Výrobek nedráždí pokožku. Odpadá nepříjemný čichový vjem typický pro minerální oleje.
  • Separující povlak, který se utvoří po nástřiku emulze, je vysoce účinný, odolný dešti a chránící před korozí.
  • Vyznačuje se snadným odbedněním i u složitých dílců.
  • Předem je vhodné odzkoušet případně vhodnost s povrchy opatřenými laky nebo s gumovými profily, pěnovými hmotami.
  • Při odborném použití neovlivní povlak emulze přídržnost hmot pro úpravu povrchu (např. omítka, nátěry aj.).