​MasterGlenium 124 - Superplastifikační přísada nové generace, výrazně snižující množství záměsové vody, určená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu.

Popis superplastifikační přísady, snižující množství záměsové vody MasterGlenium 124 

  • MasterGlenium 124 je tekutá hyperplastifikační přísada nové generace, výrazně snižující množství záměsové vody, určená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu.
  •  Použití přísady MasterGlenium 124 umožňuje dramaticky snížit vodní součinitel, aniž dojde ke ztrátě zpracovatelnosti.
  • MasterGlenium 124 neobsahuje chloridy (splňuje podmínky ASTM C 494 pro Typ A a F) a je kompatibilní se všemi druhy cementu ve smyslu ENV 197 a norem ASTM.


Vlastnosti superplastifikační přísady, snižující množství záměsové vody MasterGlenium 124 

  • Rheoplastický beton s extrémně nízkým vodním součinitelem, s dlouhou dobou zpracovatelnosti.
  • Nesegreguje, nekrvácí.
  • Snížení časů pro hutnění (i pro vyztužený beton).
  • Umožňuje zkrátit dobu pro ošetřování čerstvého betonu (zkrácení doby ošetřování nebo snížení teploty při ošetřování).
  • Snižuje riziko přidávání vody na stavbě do betonu.
  • Zajistí kvalitní vzhled povrchu.
  • Dávkou přísady MasterGlenium 124 lze ve srovnání s přísadami na bázi NSF nebo MSF dosáhnout zlepšených konečných vlastností betonu jako jsou odbedňovací a konečná pevnost, modul pružnosti, přilnavost betonu k oceli (výztužným prvkům), hloubka karbonatace, odolnost vůči chemickým vlivům (ve smyslu ENV 206), smrštění a dotvarování.

Ke stažení

MasterGlenium 124: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,41 Mb)

MasterGlenium 124: Technický list

pdf (142,22 Kb)