​MasterGlenium 124

Superplastifikační přísada nové generace, výrazně snižující množství záměsové vody, určená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu. Přísada odpovídá normě EN 934-2.

 

POPIS VÝROBKU

MasterGlenium 124 je tekutá hyperplastifikační přísada nové generace, výrazně snižující množství záměsové vody, určená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu. Použití přísady MasterGlenium 124 umožňuje dramaticky snížit vodní součinitel, aniž dojde ke ztrátě zpracovatelnosti. MasterGlenium 124 neobsahuje chloridy (splňuje podmínky ASTM C 494 pro Typ A a F) a je kompatibilní se všemi druhy cementu ve smyslu ENV 197 a norem ASTM.


VÝHODY

  • Rheoplastický beton s extrémně nízkým vodním součinitelem, s dlouhou dobou zpracovatelnosti.
  • Nesegreguje, nekrvácí.
  • Snížení časů pro hutnění (i pro vyztužený beton).
  • Umožňuje zkrátit dobu pro ošetřování čerstvého betonu (zkrácení doby ošetřování nebo snížení teploty při ošetřování).
  • Snižuje riziko přidávání vody na stavbě do betonu.
  • Zajistí kvalitní vzhled povrchu.
  • Dávkou přísady MasterGlenium 124 lze ve srovnání s přísadami na bázi NSF nebo MSF dosáhnout zlepšených konečných vlastností betonu jako jsou odbedňovací a konečná pevnost, modul pružnosti, přilnavost betonu k oceli (výztužným prvkům), hloubka karbonatace, odolnost vůči chemickým vlivům (ve smyslu ENV 206), smrštění a dotvarování.

Ke stažení

MasterGlenium 124: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,41 Mb)

MasterGlenium 124: Technický list

pdf (142,22 Kb)