MasterGlenium 175

Superplastifikační přísada nové generace výrazně snižující množství záměsové vody, určená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu. Přísada odpovídá EN 934-2.

 

Popis

  • MasterGlenium 175 je tekutá superplastifikační přísada nové generace výrazně snižující množství záměsové vody, určená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu.
  • Použití přísady MasterGlenium 175 umožňuje zásadně snížit vodní součinitel, aniž dojde ke ztrátě zpracovatelnosti.
  • MasterGlenium 175 neobsahuje chloridy (splňuje podmínky ASTM C 494 pro Typ A a F) a je kompatibilní se všemi druhy cementu ve smyslu ENV 197 a norem ASTM.

Výhody

  • Rheoplastický beton s extrémně nízkým vodním součinitelem, s dlouhou dobou zpracovatelnosti.
  • Snižuje segregaci, případně krvácení.
  • Snížení časů pro hutnění (i pro vyztužený beton).
  • Umožňuje zkrátit dobu pro ošetřování čerstvého betonu (zkrácení doby ošetřování nebo snížení teploty při ošetřování).
  • Snižuje riziko přidávání vody na stavbě do betonu.
  • Zajistí kvalitní vzhled povrchu.
  • Dávkou přísady MasterGlenium 175 lze ve srovnání s přísadami na bázi NSF nebo MSF dosáhnout zlepšených konečných vlastností betonu, jako jsou odbedňovací a konečná pevnost, modul pružnosti, přilnavost betonu k oceli (výztužným prvkům), hloubka karbonatace, odolnost vůči chemickým vlivům (ve smyslu ENV 206), smrštění a dotvarování.

Ke stažení

MasterGlenium 175: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,41 Mb)

MasterGlenium 175: Technický list

pdf (104,44 Kb)