​MasterGlenium ACE 300

Energie pod kontrolou díky přísadám. Základní součást systému Zero Energy
Systém. Druhá generace superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátetheru.
Přísada je určena pro optimalizaci výroby prefabrikovaných stavebních prvků.

 

MasterGlenium ACE 300 je inovovaná superplastifikační přísada druhé generace polykarboxylátetherů.
Specifické uspořádání molekul MasterGlenia ACE 300 urychluje hydrataci cementu. Velmi rychlá
adsorpce molekul superplastifikační přísady na částice cementu v kombinaci s vysokým disperzním
účinkem způsobí, že je pro hydratační reakci k dispozici významně větší volný povrch cementového zrna. Díky tomuto účinku dochází dříve k vývoji hydratačního tepla a k rychlému vzniku hydratačních produktů. V důsledku toho je
v krátkém čase dosaženo vysokých pevností betonu. Superplastifikační přísada MasterGlenium ACE 300
je vhodná pro výrobu prefa prvků s využitím betonu o vysoké konzistenci při nízkém vodním součiniteli,
bez segregace a následně s vysokými počátečními i konečnými pevnostmi. K docílení největšího účinku je vhodné
MasterGlenium ACE 300 používat při teplotě prostředí nad +15 °C.

 

PŘEDNOSTI

  • Možnost výroby samozhutnitelného betonu s nízkým vodním součinitelem.
  • Optimalizace výroby zkrácením doby potřebné pro odformování.
  • Snížení teploty nebo úplná eliminace proteplování betonu ve formách.
  • Eliminace energie potřebné pro uložení a hutnění (Zero Energy Systém)
  • Zvýšení produktivity.
  • Zlepšení vzhledu povrchu.
  • Výroba odolných prefabrikovaných betonových prvků podle normy EN 206-1.
  • Zlepšení vlastností betonu jako jsou počáteční a konečná pevnost v tlaku a ohybu, přídržnost k oceli,
    modul pružnosti, smršťování a nepropustnost.

Ke stažení

MasterGlenium ACE 300: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,45 Mb)

MasterGlenium ACE 300: Technický list

pdf (142,65 Kb)