MasterGlenium ACE 40 - Nová generace superplastifikačních přísad založená na polykarboxylátéteru pro výrobu prefabrikovaného betonu

Co je superplastifikační přísada MasterGlenium ACE 40?

MasterGlenium ACE 40 je inovovaná superplastifikační přísada druhé generace polymerů polykarboxyetherů.
Zvláště vyvinutý pro beton s vysokou teplotou. Molekulární uspořádání MasterGlenium ACE 40 urychluje hydrataci cementu. Rychlá adsorpce molekul na cementové částice, kombinovaná s účinným disperzním efektem, odkrývá zvětšený povrch cementových částic pro reakci s vodou. Výsledkem tohoto efektu je rychlý vývoj hydratačního tepla, rychlý vývoj hydratačních produktů a následně vyšší počáteční pevnost.

Jak se superplastifikační přísada MasterGlenium ACE 40 používá?

MasterGlenium ACE 40 je vhodný pro výrobu prefa výrobků s využitím betonu s vysokou konzistencí, bez segregace, s nízkým vodním součinitelem a s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi. MasterGlenium ACE 40 může být použit v kombinaci s přísadou MasterMatrix SCC 2 pro samozhutňovací betony. MasterGlenium ACE 40 je doporučeno používat při teplotách nad +15 °C.

Ke stažení

MasterGlenium ACE 40: Technický list

pdf (138,76 Kb)

MasterGlenium ACE 40: prohlášení o vlastnostech

pdf (713,22 Kb)