MasterGlenium ACE 40

Superplastifikační přísada nové generace na bázi polykarboxylátetheru. Přísada je optimalizována pro výrobu prefabrikovaného betonu. Základní složka systému nulové energie – Zero Energy System™. Přísada odpovídá normě ČSN EN 934-2.

 

POPIS

MasterGlenium ACE 40 je inovovaná superplastifikační přísada druhé generace polymerů polykarboxyetherů.
Zvláště vyvinutý pro beton s vysokou teplotou. Molekulární uspořádání MasterGlenium ACE 40 urychluje hydrataci cementu. Rychlá adsorpce molekul na cementové částice, kombinovaná s účinným disperzním efektem, odkrývá zvětšený povrch cementových částic pro reakci s vodou. Výsledkem tohoto efektu je rychlý vývoj hydratačního tepla, rychlý vývoj hydratačních produktů a následně vyšší počáteční pevnost.

POUŽITÍ

MasterGlenium ACE 40 je vhodný pro výrobu prefa výrobků s využitím betonu s vysokou konzistencí, bez segregace, s nízkým vodním součinitelem a s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi. MasterGlenium ACE 40 může být použit v kombinaci s přísadou MasterMatrix SCC 2 pro samozhutňovací betony. MasterGlenium ACE 40 je doporučeno používat při teplotách nad +15 °C.

Ke stažení

MasterGlenium ACE 40: Technický list

pdf (96,78 Kb)

MasterGlenium ACE 40: prohlášení o vlastnostech

pdf (713,22 Kb)