MasterGlenium SKY –

superplastifikační přísada pro transportbeton v rámci konceptu Total Performance Control


Jak MasterGlenium SKY působí?

Jedinečné složení molekuly MasterGlenium SKY umožňuje její zpožděnou adsorpci na zrnu cement a tím prodlužuje její působení po delší dobu. Dostačující plocha pro reakci molekuly na obalu cementového zrna je nižší a tím je umožněna rychlejší hydratace, zvyšující počáteční pevnosti.

Produkty skupiny MasterGlenium SKY splňují požadavky norem a dalších podmínek.

Čím je MasterGlenium SKY jedinečným řešením?

MasterGlenium SKY je přísadou použitelnou pro vice aplikací za různých podmínek.

Oproti běžným produktům na bázi PCE umožňují produkty řady MasterGlenium SKY výrobcům transportbetonu optimalizovat skladování přísad, zjednodušit logistiku a snížit investice do skladovacích nádrží, dávkovacího zařízení, a tím i do údržby zařízení.

Produkty MasterGlenium SKY zajišťují stálou úroveň kvality transportbetonu při nízkém vodním součiniteli a prodloužené zpracovatelnosti i při vyšších teplotách bez zpomalení počátečních pevností, splňující EN 206-1.

Tato nova generace superplastifikačních přísad zaručuje splnění specifikace od výroby až po tvrdý beton.

MasterGlenium SKY 504

MasterGlenium SKY 506

MasterGlenium SKY 507

MasterGlenium SKY 508

MasterGlenium SKY 649

MasterGlenium SKY 980

MasterGlenium SKY 623

MasterGlenium SKY 624

MasterGlenium SKY 641

MasterGlenium SKY 665

Ke stažení

Brožura Beton s nízkou viskozitou

pdf (877,13 Kb)

Certifikát CZ1

pdf (426,55 Kb)

Certifikát IT

pdf (755,52 Kb)

Referenční list

pdf (215,85 Kb)

Referenční list - Aupark Shopping Hradec Králové

pdf (16,91 Mb)

Referenční list - Letiště Ostrava Mošnov

pdf (781,37 Kb)

Referenční list - Oprava vodního díla Labská, Špindl. Mlýn

pdf (766,14 Kb)

Referenční list - výstavba skeletu obchodního centra BORY MALL

pdf (310,53 Kb)