MasterGlenium SKY –

superplastifikační přísada pro transportbeton v rámci konceptu Total Performance Control


Jak MasterGlenium SKY působí?

Jedinečné složení molekuly MasterGlenium SKY umožňuje její zpožděnou adsorpci na zrnu cement a tím prodlužuje její působení po delší dobu. Dostačující plocha pro reakci molekuly na obalu cementového zrna je nižší a tím je umožněna rychlejší hydratace, zvyšující počáteční pevnosti.

Produkty skupiny MasterGlenium SKY splňují požadavky norem a dalších podmínek.

Čím je MasterGlenium SKY jedinečným řešením?

MasterGlenium SKY je přísadou použitelnou pro vice aplikací za různých podmínek.

Oproti běžným produktům na bázi PCE umožňují produkty řady MasterGlenium SKY výrobcům transportbetonu optimalizovat skladování přísad, zjednodušit logistiku a snížit investice do skladovacích nádrží, dávkovacího zařízení, a tím i do údržby zařízení.

Produkty MasterGlenium SKY zajišťují stálou úroveň kvality transportbetonu při nízkém vodním součiniteli a prodloužené zpracovatelnosti i při vyšších teplotách bez zpomalení počátečních pevností, splňující EN 206-1.

Tato nova generace superplastifikačních přísad zaručuje splnění specifikace od výroby až po tvrdý beton.

MasterGlenium SKY 504

Více...

MasterGlenium SKY 506

Více...

MasterGlenium SKY 507

Více...

MasterGlenium SKY 508

Více...

MasterGlenium SKY 649

Více...

MasterGlenium SKY 980

Více...

MasterGlenium SKY 623

Více...

MasterGlenium SKY 624

Více...

MasterGlenium SKY 641

Více...

MasterGlenium SKY 665

Více...

Ke stažení

Související odkazy