​MasterGlenium SKY 508

Superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, bez odpěňovače, pro aplikace v podzemních stavbách, k výrobě měkkých až velmi tekutých betonů. Přísada odpovídá normě: Superplastifikační přísady ČSN EN 934-2.

 

POUŽITÍ

  • MasterGlenium SKY 508 způsobuje velmi dobré ztekucení betonu a zároveň výborné zachování konzistence zejména v betonech F4 až F6 dle ČSN EN 206. Přísada je velmi vhodná pro aplikace v podzemních stavbách, na výrobu stříkaných betonů, také při zvýšených teplotách do 30°C a pro použití s cementy, které obsahují malý podíl rozpustných sulfátů.
  • Vzhledem k nepřítomnosti odpěňovače jsou betony, obsahující MasterGlenium SKY 508 náchylné k vyššímu obsahu vzduchu.
  • Přísada MasterGlenium SKY 508 se může používat pro betony a železobetony podle normy ČSN EN 20-1, ale není vhodná pro předpjaté betony.

PŮSOBENÍ

  • MasterGlenium SKY 508 vykazuje ve srovnání s běžně používanými superplastifikačními přísadami výrazně lepší rozptýlení cementu. Vzniká homogenní, cementový tmel, který má malé vnitřní třecí síly, a tím se dosahuje lepší zpracovatelnosti betonu.
  • MasterGlenium SKY 508 umožňuje na základě své molekulární struktury velmi dobré ztekucení s dlouhotrvajícím účinkem.
  • Současně beton vykazuje zvýšenou odolnost proti kolísání teplot a robustnost při změně vstupních materiálů ve srovnání s betony, které obsahují běžně používané superplastifikační přísady.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 508: Technický list

pdf (98,05 Kb)