MasterGlenium SKY 623

Základní komponenta systému Zero Energy System. Nová generace superplastifikační přísady polykarboxylátetheru. Přísada je optimalizována pro výrobu prefa – dílců. Přísada odpovídá normě EN 934-2.

 

POPIS

 

MasterGlenium SKY 623 je inovovaný superplastifikátor druhé generace polymerů polykarboxyetherů. Zvláště vyvinutý pro beton s vysokou teplotou. Molekulární uspořádání MasterGlenia SKY 623 urychluje hydrataci cementu. Rychlá adsorpce molekul na cementové částice, kombinovaná s účinným disperzním efektem, odkrývá zvětšený povrch cementových částic pro reakci s vodou. Výsledkem tohoto efektu je rychlý vývoj hydratačního tepla, rychlý vývoj hydratačních produktů a následně vyšší počáteční pevnost.

 

POUŽITÍ

 

MasterGlenium SKY 623 je vhodný pro výrobu prefa výrobků s využitím betonu s vysokou konzistencí, bez segregace, s nízkým vodním součinitelem a s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi. MasterGlenium SKY 623 může být použit v kombinaci s přísadou MasterMatrix SDC 100 pro samozhutňovací betony. MasterGlenium SKY 623 je doporučeno používat při teplotách nad +15 °C.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 623: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,42 Mb)

MasterGlenium SKY 623: Technický list

pdf (100,58 Kb)