MasterGlenium SKY 641

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro
výrobu transportbetonu. Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

POUŽITÍ

MasterGlenium SKY 641 vykazuje dobrý plastifikační účinek a zároveň výborné zachování konzistence, zejména v betonech klasifikační třídy podle konzistence F3 až F6 dle ČSN EN 206.
Přísada MasterGlenium SKY 641 je na základě svých mnohotvárných vlastností zvláště vhodná pro výrobu transportbetonu.

 

PŮSOBENÍ

MasterGlenium SKY 641 vykazuje ve srovnání s běžně používanými superplastifikačními přísadami výrazně lepší rozptýlení cementových částic. Vzniká velmi dobře zpracovatelný čerstvý beton s vysokou stabilitou. MasterGlenium SKY 641 způsobuje na základě své molekulární struktury velmi dobré ztekucení, s dlouhotrvajícím účinkem.
Zároveň beton vykazuje zvýšenou robustnost proti kolísání teploty, kvalitě vstupních materiálů a obsahu vody. Beton obsahující MasterGlenium SKY 641 má podobný průběh konzistence v širokém rozsahu dávkování.

 

Ke stažení

MasterGlenium SKY 641: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,39 Mb)

MasterGlenium SKY 641: Technický list

pdf (93,93 Kb)