​MasterGlenium SKY 649

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu s prodlouženou zpracovatelností. Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

 

POUŽITÍ

  • MasterGlenium SKY 649 vykazuje dobrý plastifikační účinek a zároveň výborné zachování konzistence, zejména v betonech klasifikační třídy podle konzistence F 3 až F 6 dle ČSN EN 206.
  • Přísada MasterGlenium SKY 649 je na základě svých mnohotvárných vlastností zvláště vhodná pro výrobu transportbetonu s prodlouženou zpracovatelností.


PŮSOBENÍ

  • MasterGlenium SKY 649 vykazuje ve srovnání s běžně používanými superplastifikačními přísadami výrazně lepší rozptýlení cementových částic. Vzniká velmi dobře zpracovatelný čerstvý beton s vysokou stabilitou.
  • MasterGlenium SKY 649 způsobuje na základě své molekulární struktury velmi dobré ztekucení, s dlouhotrvajícím účinkem. Zároveň beton vykazuje zvýšenou robustnost proti kolísání teploty, kvalitě vstupních materiálů a obsahu vody.
  • Beton obsahující MasterGlenium SKY 649 má podobný průběh konzistence v širokém rozsahu dávkování.

MasterProtect 8500 CI

Podívejte se, jak můžete díky MasterProtect 8500 CI zabránit korozi ocelové výztuže a prodloužit životnost železobetonové konstrukce

Přímý kontakt

Ing. Petr Martínek

Produktový manažer pro sanace a izolace betonu

+420 723 420 851

Ke stažení

MasterGlenium SKY 649: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,37 Mb)

MasterGlenium SKY 649: Technický list

pdf (137,29 Kb)