​MasterGlenium SKY 980

Univerzální superplastifikační přísada na bázi polykarboxyláteteru, určená pro výrobu transportbetonu s prodlouženou zpracovatelností.

 

POUŽITÍ

MasterGlenium SKY 980 vykazuje dobrý plastifikační účinek a zároveň výborné zachování konzistence, zejména v betonech klasifikační třídy podle konzistence F 3 až F 6 dle ČSN EN 206. Přísada MasterGlenium SKY 980 je na základě svých mnohotvárných vlastností zvláště vhodná pro výrobu transportbetonu s prodlouženou zpracovatelností.

PŮSOBENÍ

MasterGlenium SKY 980 vykazuje ve srovnání s běžně používanými superplastifikačními přísadami výrazně lepší rozptýlení cementových částic. Vzniká velmi dobře zpracovatelný čerstvý beton s vysokou stabilitou. MasterGlenium SKY 980 způsobuje na základě své molekulární struktury velmi dobré ztekucení, s dlouhotrvajícím účinkem. Zároveň beton vykazuje zvýšenou robustnost proti kolísání teploty, kvalitě vstupních materiálů a obsahu vody. Beton obsahující MasterGlenium SKY 980 má podobný průběh konzistence v širokém rozsahu dávkování.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 980: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,38 Mb)

MasterGlenium SKY 980: Technický list

pdf (137,65 Kb)