MasterGlenium SKY 507

Superplastifikační přísada nové generace určená pro výrobu transportbetonu
s nízkým součinitelem V/C a s prodlouženou dobou zachování konzistence.
Přísada odpovídá normě EN 934-2.

 

POUŽITÍ

MasterGlenium SKY 507 je superplastifikátor na bázi nové generace PCE pro transportbeton.
Umožňuje hospodárnou výrobu vysoce kvalitního betonu s velkou konzistencí, nepatrnou ztrátou zpracovatelnosti v čase a s vysokou počáteční pevností betonu.

PŮSOBENÍ

MasterGlenium SKY 507 způsobuje ve srovnání s tradičními vysoce účinnými ztekucovači výrazně lepší rozptyl cementových zrn. Vzniká homogenní cementový tmel, který má malé vnitřní třecí síly a tím se dosahuje lepší zpracovatelnosti betonu. Speciální molekula zajišťuje zpožděnou absorpci na cementová zrna a snížení ztráty konzistence, přičemž však není negativně ovlivněn náběh počátečních pevností.

Ke stažení

MasterGlenium SKY 507: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,42 Mb)

MasterGlenium SKY 507: Technický list

pdf (139,89 Kb)