Pryskyřice MasterInject na opravu prasklin a injektáž

Jak pryskyřice MasterInject na opravu prasklin a injektáž fungují?

Tam, kde byla narušena integrita konstrukce z betonu, injektážní pryskyřice MasterInject vyplní a utěsní praskliny a dutiny, které se vyskytly vlivem koroze a poškození při seizmické aktivitě a fyzickém nárazu.

V čem je opravný systém MasterInject unikátním řešením?

Opravná hmota MasterInject byla vyvinuta pro použití všude, kde se v budovách a betonových konstrukcích objevily trhliny, a pro dodání účinné odolnosti a ochrany proti dalšímu zhoršování kvality a vnikání vody, agresivních kapalin a jiných kontaminantů.

Naše injektážní pryskyřice na bázi epoxidu a polyuretanu se používají pro konstrukční opravy trhlin.  Snadnou injektáží do trhlin proniknou do struktury, vyplní trhliny a obnoví tak nosnost a neporušenost konstrukce.

Tým technické podpory pro technologii MasterInject společnosti BASF je připraven pomoci zákazníkům se správnou volbou.

Systém MasterInject se dodává s kompletní systémovou podporou, kterou zajišťují odborníci Master Builders Solutions společnosti BASF. Prostřednictvím našeho technického servisu jsme připraveni odhalit příčinu problému a najít správné řešení pro váš konstrukční problém.

Injektáž prasklin a trhlin

injektážní pryskyřice na bázi polymerů pro konstrukční opravy trhlin a zabránění průniku vody.