​MasterLife SRA 900 - Přísada redukující smršťování určená pro výrobu betonových směsí

Jak se používá přísada redukující smršťování MasterLife SRA 900?

 • Smršťování popisuje externí objemové změny betonu způsobené změnou obsahu vody a hydratací betonu. Vlivem smrštění mohou vzniknout výrazné trhliny, které pak umožňují průnik substancí významně zhoršujících trvanlivost betonu. Voda je obsažena v pórech kapilár matrice (rozměry od 10-50 nm do 10 μm) a postupně jak se odpařuje, vytváří v mikrostruktuře menisky, které pak vyvíjejí síly kapilárního napětí. Ty způsobují, že se stěny kapilárních pórů přibližují a objem těchto pórů se zmenšuje, čímž následně dojde ke smrštění a ke vzniku mikrotrhliny. Čím větší bude rychlost, se kterou se voda odpařuje, tím větší bude smršťování, a čím vyšší bude obsah vody v cementové pastě, tím vyšší bude poměr voda/cement, větší kapilární pórovitost, a tedy výraznější smršťování, zejména pak v prostředí s nízkou relativní vlhkostí (pod 40 –50 %).
 • Použití přísady redukující smrštění může pomoci předcházet vzniku trhliny v důsledku ne úplně optimálního zrání betonu nebo tam, kde je nízká relativní vlhkost anebo, kde jsou vysoké vnější teploty.
 • MasterLife SRA 900 je tekutá přísada určená k redukci suchého i autogenního smršťování betonu, malt neovlivňující jejich mechanické vlastnosti.
 • MasterLife SRA 900 se skládá ze směsiorganických sloučenin, které chemickou cestou redukují kapilární napětí v betonu.
 • MasterLife SRA 900 neobsahuje žádné expanzivní složky.

Kde všude lze použít přísadu redukující smrštění MasterLife SRA 900?

 • MasterLife SRA 900 lze použít do transportbetonů i prefabrikovaných betonů nebo ve všech případech, kdy projekt vyžaduje kontrolovaný vznik trhlin při střední a dlouhé době zrání.
 • V případě realizace staveb vystavených působení agresivního prostředí.
 • Betony s limitem na maximální smrštění.
 • Betonáže za nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sluneční záření).
 • Masivní stavby.
 • Průmyslové podlahy, vozovky.
 • Plochy pro sportovní centra (skating, tenisové kurty, běžecké dráhy atd.).
 • Předpjaté dílce (např. vazníky, spiroly).
 • Ukotvené konstrukce (např. bariery, sedimentačnínádrže).
 • Fasádní panely (zvláště z HPC, VHPC či UHPC).
 • Vodotěsné betony (např. nádrže, bazény, přístavní konstrukce).
 • Základové konstrukce a podchycení konstrukcí.
 • Klenby tunelů.
  Pro případné jiné konstrukce konzultujte s technickým pracovníkem BASF divize přísad.

Jaké jsou vlastnosti a přínos přísady MasterLife SRA 900?

MasterLife SRA 900 nabízí následující ekonomické a technické přínosy pro transportbeton a prefabrikaci:

 • vysoce účinná přísada redukující smrštění,
 • redukuje autogení a suché smrštění již při dávce od1% z hmotnosti cementu,
 • kompatibilta s různými cement,
 • snižuje mnořství trhlin, jejich šířku, a tím zvyšujetrvanlivost,
 • umožňuje zvětšit vzdálenost dilatačních spar,
 • téměř bez emisí VOC (volatile organic compounds)
 • nezvyšuje dávku superplastifikační přísady.

Ke stažení

MasterLife SRA 900: Technický list

pdf (574,24 Kb)