MasterLife IC 100

Přísada do betonu pro ošetření povrchu betonu proti odpaření vody

 

OBLAST POUŽITÍ

  • Betonáže během celého roku

  • Konstrukční beton všeobecně

  • Monobeton

  • Samohutnící beton

  • Stříkaný beton

PŮSOBENÍ

  • Zpomaluje odpařování vody z betonu.

  • Stabilizuje množství vody v betonu a tím zlepšuje hydrataci cementu.

  • Snižuje kapilární nasákavost.

  • Zvyšuje těsnost a trvanlivost betonu.

  • Nezhoršuje přídržnost v případě následných vrstev (omítka, nátěry, atd.).

Ke stažení

MasterLife IC 100: Technický list

pdf (109,82 Kb)

Plakát: MasterLife IC 100

pdf (459,37 Kb)

Referenční list: MasterLife IC 100

pdf (188,58 Kb)