​MasterLife MS 120 D

Příměs do stěrek, malt a betonu z jemného, amorfního křemičitého prášku SiO2

 

POUŽITÍ

  • MasterLife MS 120 D se používá ke zlepšení vlastností suché směsi malt, lepidel, stěrek atd. na cementové nebo vápenné bázi.
  • MasterLife MS 120 D se používá i při výrobě vysoko-hodnotného betonu.

PŮSOBENÍ

  • MasterLife MS 120 D působí při optimálním rozptýlení ve směsi jako účinné plnivo (vyplněny jsou i klíny mezi cementovými zrny).
  • Vzhledem ke značnému měrnému povrchu mikrosiliky cca 20m2/g a sklovitému charakteru probíhá velmi intenzivně reakce s Ca (OH)2 vzniklého z hydratace cementu.
  • MasterLife MS 120 D prokazatelně zlepšuje hutnost, pevnost a odolnost betonu/malty proti působení chemických a mechanických vlivů.
  • Přidání MasterLife MS 120 D zvyšuje v čerstvém betonu soudržnost směsi a snižuje segregaci záměsové vody.

Ke stažení

MasterLife MS 120 D: Technický list

pdf (136,67 Kb)