​MasterLife MS 140 U

Příměs do stěrek, malt a betonu z jemného, amorfního siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavní pole použití jsou proto betony náročné na pevnost, odolnost proti
chemickým vlivům a trvanlivost.

 

POUŽITÍ

  • MasterLife MS 140 U se používá ke zlepšení vlastností suché směsi malt, lepidel, stěrek atd. na cementové nebo vápenné bázi.
  • MasterLife MS 140 U se používá i při výrobě vysoce trvanlivého betonu.

PŮSOBENÍ

  • MasterLife MS 140 U působí při optimálním rozptýlení ve směsi jako účinné plnivo (vyplněny jsou i klíny mezi cementovými zrny).
  • Vzhledem ke značnému měrnému povrchu mikrosiliky cca 20 m2/g a sklovitému charakteru probíhá velmi intenzivně reakce s Ca (OH)2 vzniklého z hydratace cementu, a to při běžných teplotách nejvíce v prvních 7 dnech.
  • MasterLife MS 140 U prokazatelně zlepšuje hutnost, pevnost a odolnost betonu/malty proti působení chemických a mechanických vlivů.
  • Přidání MasterLife MS 140 U zvyšuje v čerstvém betonu soudržnost směsi a snižuje segregaci záměsové vody a zjednodušuje tak zahlazení.

Ke stažení

MasterLife MS 140 U: Technický list

pdf (139,53 Kb)