​MasterLife MS 150 S

Příměs do betonu a malty ve formě suspenze vody a jemného amorfního
siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavní pole použití jsou proto betony a malty
náročné na pevnost, odolnost proti chemickým vlivům a trvanlivost.

 

POUŽITÍ

 • Ke zlepšení vlastností betonu a malt na cementové nebo vápenné bázi v případě potřeby:
  zvýšení – pevností v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu, vodotěsnosti, paropropustnosti, přídržnosti, trvanlivosti
  zlepšení odolností proti – solím, kyselinám, ropným látkám, obrusu
  snížení – síranového rozpínání, alkalicko-křemičité reakce, karbonatace, odstranění krvácení, segregace čerstvé směsi, snížení spadu u stříkaných betonů
 • Uplatnění nachází v betonu pro vodotěsné podlahy, vozovky, mostovky, pilíře a trámy mostů, vysoce zatížené průmyslové podlahy, vodní díla, stříkané i monolitické klenby tunelů, sanace betonu, podlahy garáží, konstrukce s vysokým nárůstem počátečních pevností (při opravách silnic), nádrže na agresivní media, podlahy šrotiště.
 • Přísadu lze používat pro betony dle DIN 1045 a DIN 4227-1.

PŮSOBENÍ

 • MasterLife MS 150 S působí při optimálním rozptýlení ve směsi jako účinné plnivo (vyplněny jsou i klíny mezi cementovými zrny).
 • Vzhledem ke značnému měrnému povrchu mikrosiliky cca 20 m2/g a sklovitému charakteru probíhá velmi intenzivně reakce s Ca (OH)2 vzniklého z hydratace cementu, a to při běžných teplotách nejvíce v prvních sedmi dnech.
 • Prokazatelně zlepšuje hutnost, pevnost a odolnost betonu / malty proti působení chemických a mechanických vlivů.
 • V čerstvém betonu zvyšuje přidání přísady soudržnost směsi a snižuje segregaci záměsové vody a zjednodušuje tak zahlazení.

Ke stažení

MasterLife MS 150 S: Technický list

pdf (139,96 Kb)