MasterLife SRA 100 - Expanzní přísada pro výrobu betonu s kompenzací smršťování

Popis expanzní přísady MasterLife SRA 100

MasterLife SRA 100 je anorganický produkt ve formě prášku, který se používá ve spojení s dalšími složkami betonu pro výrobu betonu s kompenzací smršťování. Jedná se o speciální slínek vypálený při vysoké teplotě, bohatý na volné vápno a jeho hlavní složky jsou křemičitan vápenatý, hlinitany, železité hlinitany a sírany. Při kontaktu se záměsovou vodou dochází k přeměně oxidu na odpovídající hydroxid vápenatý, což způsobuje expanzi, která kompenzuje následné smršťování betonu. Teplota slinování přípravku MasterLife SRA 100, rozložení velikosti částic a přítomnost vedlejších složek, jež obalují oxid vápenatý, umožňují řádně regulovat rychlost hydratace a tím i proces expanze.

Jak se expanzní přísada MasterLife SRA 100 používá?

MasterLife SRA 100 se vždy musí používat společně s cementem, plnivy a vodou – není možné jej použít pouze ve spojení s vodou. Lze jej přidávat do betonové směsi ve stejnou chvíli jako cement a je kompatibilní s většinou přísad MasterGlenium, MasterRheobuild, MasterSet, MasterAir, s ošetřovacím prostředkem MasterKure a dále s vsypy pro zpevňování betonových podlah MasterTop. MasterLife SRA 100 by se měl vždy používat ve spojení s přísadami MasterGlenium nebo MasterRheobuild. Přísady MasterGlenium a MasterRheobuild díky snížení objemu potřebné záměsové vody způsobují menší tvorbu smršťování.
MasterLife SRA 100 se s ostatními složkami betonu musí mísit v přesném poměru. Po ukládání směsi je nutné zajistit adekvátní ošetřování.

Ke stažení

MasterLife SRA 100: Technický list

pdf (149,09 Kb)