MasterLife SRA 150

Prášková přísada pro výrobu směsí na bázi cementového pojiva k výrazné redukci smrštění.

 

POPIS A POUŽITÍ

  • MasterLife SRA 150 je prášková přísada, která se používá navíc k ostatním složkám betonu pro výrobu směsí na bázi cementového pojiva s požadavkem na výrazně nižší smrštění.

POKYNY K POUŽITÍ

  • Výrobek MasterLife SRA 150 musí být vždy použit společně s cementem, štěrkem a pískem a vodou. Nelze jej použít pouze s vodou.
  • Dávkuje se do betonové směsi současně s cementem a je slučitelný s většinou přísad, zejména s přísadami MasterGlenium, MasterRheobuild, MasterSet, MasterPozzolith, MasterAir, s ošetřovacím postřikem řady MasterKure.
  • Výrobek MasterLife SRA 150 musí být vždy použit společně s přísadou MasterGlenium nebo MasterRheobuild k dodržení nízkého v/c.
  • Výrobek MasterLife SRA 150 musí být smísen s ostatními složkami betonu v přesném poměru. Po uložení směsi je zapotřebí odpovídající ošetření proti vysychání.

 

 

 

 

MasterProtect 8500 CI

Podívejte se, jak můžete díky MasterProtect 8500 CI zabránit korozi ocelové výztuže a prodloužit životnost železobetonové konstrukce

Přímý kontakt

Ing. Petr Martínek

Produktový manažer pro sanace a izolace betonu

+420 723 420 851

Ke stažení

MasterLife SRA 150: Technický list

pdf (220,41 Kb)