MasterLife SRA 815

Přísada redukující smršťování určená pro výrobu betonových směsí. Neobsahuje
chloridy.

 

POPIS

MasterLife SRA 815 je tekutá přísada určená k redukci smršťování betonu, malt, obecně betonových směsí. MasterLife SRA 815 lze použít do transportbetonů i prefabrikovaných betonů nebo ve všech případech, kdy projekt vyžaduje kontrolovaný vznik trhlin při střední a dlouhé době zrání. Přidání přísady MasterLife SRA 815 se doporučuje v případě realizace staveb vystavených působení agresivního prostředí (viz norma ČSN EN 206-1).

 

PŮSOBENÍ

MasterLife SRA 815 umožňuje redukovat smrštění od vysýchání a díky tomu omezuje vytváření mikrotrhlin a trhlin. Tím se tak na jedné straně předchází problémům s estetickým vzhledem betonovaných děl a na druhé straně lze díky omezení vzniku mikrotrhlin zhotovit beton, který je odolnější na negativní působení agresivních látek, jako jsou chloridy, sírany či oxid uhličitý pocházející z vnějšího prostředí. Omezuje vznik možných deformací. Jev hydraulického smršťování. Hlavní příčinou vzniku smrštění od vysýchání při vystavení vnějšímu prostředí je postupná ztráta vody, která se vyskytuje ve struktuře betonové matrice malt a betonů. Voda je obsažena v pórech kapilár matrice (rozměry od 10-50 nm do 10 μm) a postupně jak se odpařuje, vytváří v mikrostruktuře menisky, které pak vyvíjejí síly kapilárního napětí. Ty způsobují, že se stěny kapilárních pórů přibližují a objem těchto pórů se zmenšuje, čímž následně dojde ke smrštění a ke vzniku mikrotrhliny. Čím větší bude rychlost, se kterou se voda odpařuje, tím větší bude smršťování, čím vyšší bude obsah vody v cementové pastě, tím vyšší bude poměr voda/cement, větší kapilární pórovitost a tedy výraznější smršťování, zejména pak v prostředí s nízkou relativní vlhkostí (pod 40-50%).

Ke stažení

Certifikát

pdf (413,05 Kb)

MasterLife SRA 815: Prohlášení o shodě

pdf (176,04 Kb)