MasterMatrix SDC 100 - Vysoce účinná přísada modifikující viskozitu (VMA) pro tekuté betony

Popis vysoce účinná přísady modifikující viskozitu MasterMatrix SDC 100

  • MasterMatrix SDC 100 je inovovaná přísada. Je to vodní roztok syntetického kopolymeru s vysokou molekulární hmotností.
  •  Díky cílenému mechanismu působení přísada MasterMatrix SDC 100 ovlivňuje viskozitu směsi a zajišťuje tak správnou rovnováhu mezi tekutostí směsi a její odolností vůči segregaci – což jsou zjevně protikladné vlastnosti.
  •  MasterMatrix SDC 100 optimalizuje betonovou směs, zvyšuje viskozitu směsi.

Působení vysoce účinná přísady modifikující viskozitu MasterMatrix SDC 100

  • MasterMatrix SDC 100 je kapalná přísada, která může být přidávána do betonu během míchání, společně se záměsovou vodou.
  • To je zvlášť důležité pro dosažení maximální účinnosti.
  •  Pro maximální účinnost je vhodné míchání prodloužit do dosažení homogenní směsi.

Ke stažení

Malá vodná elektráreň Litoměřice

pdf (241,79 Kb)

MasterMatrix SDC 100: Prohlášení o vlastnostech

pdf (993,87 Kb)

MasterMatrix SDC 100: Technický list

pdf (137,68 Kb)