​MasterMatrix SDC 180 - Vysoce účinná přísada modifikující viskozitu (VMA) pro tekuté betony

 Popis vysoce účinné přísady modifikující viskozitu MasterMatrix SDC 180

  • MasterMatrix SDC 180 je inovovaná přísada. Je to vodní roztok syntetického kopolymeru s vysokou molekulární hmotností.
  • Díky cílenému mechanismu působení přísada MasterMatrix SDC 180 ovlivňuje viskozitu směsi a zajišťuje tak správnou rovnováhu mezi tekutostí směsi a její odolností vůči segregaci - což jsou zjevně protikladné vlastnosti.

Použití vysoce účinné přísady modifikující viskozitu MasterMatrix SDC 180

  • MasterMatrix SDC 180 optimalizuje betonovou směs, zvyšuje viskozitu směsi, speciálně v případě:
    SCC (samozhutnitelný beton) s nízkým podílem jem-ných částic (< 0,125 mm).

Vlastnosti vysoce účinné přísady modifikující viskozitu MasterMatrix SDC 180

MasterMatrix SDC 180 nabízí následující výhody pro použití v betonové směsi:

  • Zabraňuje segregaci a krvácení.
  • Může být používán se všemi druhy cementu.
  • Nemá vliv na začátek tuhnutí.
  • Směs je méně citlivá na změny v množství přidané vody.

Ke stažení

MasterMatrix SDC 180: Prohlášení o vlastnostech

pdf (986,81 Kb)

MasterMatrix SDC 180: Technický list

pdf (152,42 Kb)