MasterPel 793

Přísada s hydrofobními účinky, zabraňující pronikání vody určená pro výrobu kvalitních betonových produktů (MCP)

 

POPIS VÝROBKU

MasterPel 793 je modifikovaná disperze silanu ve vodném roztoku. Díky účinné hydrofobní látce, obsažené v MasterPel 793, vykazuje beton a malta menší sklon ke znečištění, kapilární sání je významně redukováno, bez vlivu na propustnost pro vodní páru. Přidáním MasterPel 793 do betonu se dosáhne trvalého snížení nasákavosti, díky tomu je betonový výrobek odolný proti vlivům počasí a tvorba výkvětů je významně redukována.

 

POUŽITÍ

  • MasterPel 793 je velmi jemná, disperzní emulse s nízkou viskozitou.
  • MasterPel 793 je přísada speciálně vyvinutá pro použití při výrobě betonových produktů.
  • Přísada zlepšuje zhutnitelnost čerstvého betonu a snižuje intenzitu vzniku vápenných výkvětů.
  • MasterPel 793 má slabý plastifikační účinek, množství přidané záměsové vody může být sníženo.
  • Vývoj počátečních a konečných pevností výrazně neovlivňuje.

Ke stažení

MasterPel 793: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,08 Mb)

MasterPel 793: Technický list

pdf (95,70 Kb)

Technický bulletin

pdf (377,66 Kb)