MasterPolyheed - plastifikační přísada nové generace určená pro snížení obsahu vody

 

Jak superplastifikační přísady MasterPolyheed fungují?

MasterPolyheed je bezchloridová přísada na snížení hodnoty vodního součinitele určená pro požadovanou zpracovatelnost. Nejuniverzálnější a nejúspornější superplastifikační přísada na snížení množství cementu.

Proč jsou superplastifikační přísady MasterPolyheed jedinečným řešením pro výrobu betonu?

Řada produktů MasterPolyheed pomáhá při výrobě trvanlivého betonu, umožňuje lepší zpracovatelnost betonu a ulehčuje konečnou úpravu, aby měl povrch betonu žádoucí vzhled.

Superplastifikační přísady MasterPolyheed:

  • Ulehčují čerpání a ukládání i hrubých směsí.
  • Umožňují snížení obsahu vody.
  • Zajišťují dobrou reologii a udržení konzistence i při aplikacích s nižším stupněm zpracovatelnosti.
  • Zlepšují pevnost.

 

MasterPolyheed 150

MasterPolyheed 35

Držitelé světových rekordů

Výškové železobetonové budovy s chemií od BASF

Technický bulletin

MasterPolyheed - nová dimenze přísad do betonu pro podlahy