MasterPolyheed 150

Superplastifikační přísada nové generace určená pro výrobu transportbetonu
s prodlouženou dobou zachování konzistence. Přísada odpovídá normě EN 934-2.

 

POUŽITÍ

MasterPolyheed 150 je superplastifikátor na bázi nové generace PCE pro transportbeton. Umožňuje hospodárnou výrobu vysoce kvalitního betonu s velkou konzistencí, nepatrnou ztrátou zpracovatelnosti v čase a s vysokou počáteční pevností betonu.

PŮSOBENÍ

MasterPolyheed 150 způsobuje ve srovnání s tradičními vysoce účinnými ztekucovači výrazně lepší rozptyl cementových zrn. Vzniká homogenní cementový tmel, který má malé vnitřní třecí síly a tím se dosahuje lepší zpracovatelnosti betonu. Speciální molekula zajišťuje zpožděnou absorpci na cementová zrna a snížení ztráty konzistence, přičemž však není negativně ovlivněn náběh počátečních pevností.

 

Ke stažení

MasterPolyheed 150: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,43 Mb)

MasterPolyheed 150: Technický list

pdf (93,59 Kb)