MasterPolyheed 35

Superplastifikační přísada s vysokým rozmezím dávkování – zvláště pro výrobu
transportbetonu a pro dodávkování na stavbě

 

POUŽITÍ

  • MasterPolyheed 35 je optimální superplastifikační přísada pro transportbeton.
  • Na základě úplně nové charakteristiky suroviny nabízí kombinovatelnost se všemi hlavními surovinami pro ztekucení jako Naftalen-, Melamin-, a Ligninosulfonat a rovněž PCE. Tím je k dispozici produkt s vysokou účinností pro flexibilní, naprosto spolehlivé dávkování na stavbě pro všechny směsi.
  • S MasterPolyheed 35 je možná hospodárná výroba vysoce odolných betonů s tekutou konzistencí, a nízkou ztrátou zpracovatelnosti a současně vysokou počáteční konzistencí. Pro dávkování na stavbě je optimalizována koncentrace, a tak lze skutečně snadno modifikovat dávku dle požadavků.
  • MasterPolyheed 35 je také optimální k nahrazení dosavadních surovin pro ztekucení kromě transportbetonu ai v prefě. Tím lze dosáhnout sjednocení produktů na betonárně. Kombinace s provzdušňovací přísadou MasterAir je možná.

PŮSOBENÍ

  • MasterPolyheed 35 je vyrobený z úplně nového druhu suroviny, která má molekuly strukturovány a optimalizovány pro potřeby technologie betonu.
  • Oproti konvenčním produktům nabízí MasterPolyheed 35 výrazně vyšší dispergaci cementových zrn. Při jejím použití má betonová směs zlepšenou reologii s nízkou viskozitou a dobrými vlastnostmi při hlazení.
  • MasterPolyheed 35 umožňuje na základě struktury polymerů velmi dobré ztekucení a výborné udržení konzistence. Díky zvláštní charakteristice působení zajišťuje MasterPolyheed 35 vysokou robustnost.

Ke stažení

MasterPolyheed 35: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,37 Mb)

MasterPolyheed 35: Technický list

pdf (96,84 Kb)