MasterPozzolith 90

Plastifikační přísada pro transportbeton k dosažení měkké až tekuté směsi vhodná
pro kamenivo citlivé na alkálie. Přísada odpovídá normě EN 934-2.

 

POUŽITÍ

MasterPozzoholith 90 je univerzální přísada k dosažení měkké až tekuté směsi při výrobě transportbetonu. Pro zlepšení čerpatelnosti, snížení smrštění a segregace. Pro výrobu vodonepropustného a provzdušněného betonu. MasterPozzolith 90 je ideálně kombinovatelný s provzdušňovací přísadou MasterAir 125. V zimních měsících k rychlému odbednění vhodné kombinovat nebo nahradit superplastifikátorem MasterRheobuild nebo MasterGlenium.

PŮSOBENÍ

MasterPozzolith 90 snižuje povrchové napětí záměsové vody, a tím dosahuje lepší smáčivosti cementového zrna. Následkem toho vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu. MasterPozzolith 90 způsobuje dobré ztekucení betonové směsi s lehkým zpomalením a vyšší konečnou pevností. Ekvivalent Na2O < 0,02 M% cementu.

Ke stažení

MasterPozzolith 90: Prohlášení o vlastnostech

pdf (994,48 Kb)

MasterPozzolith 90: Technický list

pdf (98,81 Kb)