MasterPozzolith 95

Plastifikační přísada pro transportbeton k dosažení měkké až tekuté směsi vhodná pro kamenivo citlivé na alkálie. Přísada odpovídá normě EN 934-2.

 

POUŽITÍ

MasterPozzolith 95 je univerzální přísada k dosažení měkké až tekuté směsi při výrobě transportbetonu. Pro zlepšení čerpatelnosti, snížení smrštění a segregace. V zimnich měsících k rychlému odbedněni vhodné kombinovat nebo nahradit superplastifikátorem MasterRheobuild nebo MasterGlenium.

PŮSOBENÍ

MasterPozzolith 95 snižuje povrchové napětí záměsové vody a tím dosahuje lepší smáčivosti cementového zrna. Následkem toho vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu. MasterPozzolith 95 způsobuje dobré ztekucení betonové směsi s lehkým zpomalením a vyšší konečnou pevností. Ekvivalent Na2O < 0,02 M% cementu.

Ke stažení

MasterPozzolith 95: Prohlášení o vlastnostech

pdf (998,15 Kb)

MasterPozzolith 95: Technický list

pdf (96,98 Kb)