MasterProtect 8000 CI - Organofunkční inhibitor koroze nové generace na bázi silanů

Popis organofunkčního inhibitoru koroze MasterProtect 8000 CI

  • MasterProtect 8000 CI je nízkoviskózní jednosložkový inhibitor koroze nové generace.
  • Okamžitě použitelná čirá kapalina kombinuje vysokou penetrační schopnost silanové složky, která
    zabraňuje pronikání vlhkosti a chloridových iontů, s vysoce účinným organofunkčním inhibitorem koroze.


Použití organofunkčního inhibitoru koroze MasterProtect 8000 CI

  • Jako hospodárná a cenově přijatelná preventivní ochrana proti korozi výztužných prvků železobetonových konstrukcí.
  • Jako dodatečná ochrana proti korozi při nedostatečném krytí výztužných prvků.
  •  K omezení koroze výztužných prvků v již zkarbonatovaném betonu.
  • Jako vysoce účinná hydrofobizace povrchu.
  • Vhodný pro monolitické i prefabrikované betony, pro prvky vyztužené všemi běžnými druhy výztuže (klasická, předpínaná).
  • Jako plnohodnotná součást systému sanace žb. konstrukcí systémem MasterEmaco.
  • Mostní objekty (mostovky, pilíře a sloupy, trámy) a další dopravní stavby v kontaktu s posypovými solemi.
  • Parkovací domy a garáže.
  • Fasády, balkóny, lodžie, sloupy, trámy, překlady v pozemní výstavbě.
  • Průmyslové stavby s vysokým zatížením chloridy.
  • Objekty a konstrukce v přímořských oblastech a v kontaktu s mořskou vodou.
  • Pro doplňující informace a technologické postupy je vhodné kontaktovat technický servis BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.


Vlastnosti a výhody organofunkčního inhibitoru koroze MasterProtect 8000 CI

  • Významně redukuje korozi výztužných prvků způsobené chloridy – účinnost > 90 %.
  • Umožňuje funkčně ošetřit trhliny až do šířky 0,3 mm.
  • Redukuje korozi v již zkarbonatovaném železobetonu.
  • Funguje na molekulární bázi, efektivní makroinhibice (mezi výztužnými prvky) i mikroinhibice (v jednotlivých výztužných prvcích).
  • Prokázaná dlouhodobá efektivní ochrana proti korozi (> 10 let) v laboratorním prostředí i přímo v silně korozivním prostředí v praxi (chemické a rozmrazovací látky a dopravní zatížení).
  • Funkční i za vysoké vlhkosti prostředí.
  • Je zajištěna chemická vazba k oceli (k výztužným prvkům), odpadá nebezpečí vymývání z cementových a silikátových materiálů, a to po dlouhodobém střídání cyklů vlhko/sucho.
  • Velmi jednoduchá a rychlá aplikace, nanáší se nástřikem přímo na povrch železobetonových konstrukcí.
  • Nemá vliv na okamžité či pozdější zbarvení betonu.
  • Umožňuje dýchání podkladní konstrukce.
  • Hydrofobizuje povrch, zabraňuje budoucímu vnikání chloridů a vody do konstrukce.
  • Funkční i v betonu s vysokým obsahem chloridů.
  • Certifikovaný podle ČSN EN 1504-2.
  • Technické schválení DIT plus jako ochrana proti korozi od institutu IETcc.

Přímý kontakt

Ing. Petr Martínek

Produktový manažer pro sanace a izolace betonu

+420 723 420 851

Ke stažení

MasterProtect 8000CI: Technický list

pdf (673,68 Kb)