MasterRheobuild 1026 - Superplastifikační přísada pro transportbetony, pro prefa výrobu, pro provzdušněné betony a injektáže mikrocementy MasterRoc MP.

Použití superplastifikační přísady pro transportbetony MasterRheobuild 1026

  • Superplastifikační přísada pro výrobu tekuté betonové směsi obecně, speciálně pro výrobu provzdušněných transportbetonů.
  • MasterRheobuild 1026 lze skvěle kombinovat s provzdušňovacími přísadami MasterAir přičemž vykazuje velice dobrou schopnost udržet strukturu mikropórů, vytvořenou provzdušňovací přísadou.
  • Superplastifikační přísada pro injektování extra jemným portlandským cementem MasterRoc MP jako náhrada přísady Rheobuild® 2000 PF.
  • Přísada odpovídá ČSN EN 934-2.

Působení superplastifikační přísady pro transportbetony MasterRheobuild 1026

  • MasterRheobuild 1026 způsobuje jemnější rozptyl cementových částic, čímž vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu.
  • MasterRheobuild 1026 zajišťuje dostatečnou zpracovatelnost i při velmi nízkém vodním součiniteli a vede k dosažení vyšších počátečních a konečných pevností betonu.
  • Přísada MasterRheobuild 1026 zvyšuje počáteční pevnosti cementových injektážních směsí. Při nízkém vodním součiniteli (cca 0,43) lze dosáhnout pevnosti v tlaku po 1 dni více jak 20 MPa.

Ke stažení

MasterRheobuild 1026: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,30 Mb)

MasterRheobuild 1026: Technický list

pdf (142,51 Kb)