MasterRheobuild 1111 - Koncentrovaná superplastifikační přísada

Použití superplastifikační přísady pro transportbetony MasterRheobuild 1111

  • MasterRheobuild 1111 je superplastifikační přísada vhodná pro dosažení tekuté betonové směsi velmi tuhé výchozí směsi.
  • Vhodná pro betonování při nízkých venkovních teplotách.
  • Zvyšuje počáteční pevnosti betonu. MasterRheobuild 1111 lze kombinovat s provzdušňovací přísadou MasterAir 125.

Působení superplastifikační přísady pro transportbetony MasterRheobuild 1111

  • MasterRheobuild 1111 urychluje proces tuhnutí cementu, což vede ke zvýšení počáteční pevnosti vyrobeného betonu.
  • MasterRheobuild 1111 způsobuje jemnější rozptyl cementových částic, čímž vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu.
  • Je vhodná zvláště pro dosažení ztekucení z výchozí směsi konzistence V1 do všech 3 dalších stupňů konzistence.
  • Zajišťuje dostatečně dlouhou dobu zpracování i při nízkém vodním součiniteli.
  • Přísada MasterRheobuild 1111 zvyšuje počáteční pevnosti cementových injektážních směsí.
  • Při nízkém vodním součiniteli (cca 0,43) lze dosáhnout pevnosti v tlaku po 1 dni více jak 20 MPa.

Ke stažení

MasterRheobuild 1111: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,43 Mb)

MasterRheobuild 1111: Technický list

pdf (151,61 Kb)