MasterRheobuild 1354 - Superplastifikační přísada pro transportbetony, pro prefa výrobu.

Použití superplastifikační přísady pro transportbetony MasterRheobuild 1354

  • Superplastifikační přísada pro dosažení tekuté betonové směsi obecně.
  • Přísada je vzhledem k svému účinku vhodná pro výrobu vysoce kvalitního betonu.
  • Přísada odpovídá ČSN EN 934-2.

Působení superplastifikační přísady pro transportbetony MasterRheobuild 1354

  • MasterRheobuild 1354 způsobuje jemnější rozptyl cementových částic, čímž vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu.
  • MasterRheobuild 1354 zajišťuje dostatečnou zpracovatelnost i při velmi nízkém poměru v/c a vede k dosažení vyšších počátečních a konečných pevností betonu.
  • MasterRheobuild 1354 není vhodný pro výrobu provzdušněného betonu.

Ke stažení

MasterRheobuild 1354: Prohlášení o vlastnostech

pdf (470,62 Kb)

MasterRheoubuild 1354: Technický list

pdf (151,26 Kb)