​MasterRheobuild 2040FM - Superplastifikační přísada pro výrobu pohledového betonu.

 

Použití superplastifikační přísady pro výrobu pohledového betonu

MasterRheobuild 2040FM je superplastifikační přísada pro výrobu tekutého betonu pro prefabrikáty a speciálně pro výrobu prefabrikovaných betonových garáží, pro provzdušněné betony a pro betonáže v zimě. Použitelná i pro výrobky ze sádry. MasterRheobuild 2040FM lze skvěle kombinovat s provzdušňovacími přísadami typu MasterAir, přičemž vykazuje velice dobrou schopnost udržet strukturu mikropórů, vytvořenou provzdušňovací přísadou.

Působení superplastifikační přísady pro výrobu pohledového betonu

MasterRheobuild 2040FM způsobuje jemnější rozptyl cementových částic, čímž vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu. S MasterRheobuild 2040FM lze dosáhnout nadprůměrného ztekucení betonové směsi a je ideální pro výrobu pohledového betonu.

Přísada odpovídá normě ČSN EN 934-2.

Ke stažení

MasterRheobuild 2040FM: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,38 Mb)

MasterRheobuild 2040FM: Technický list

pdf (150,83 Kb)