​MasterRheobuild 2040FM - Superplastifikační přísada pro výrobu pohledového betonu.

Použití superplastifikační přísady pro výrobu pohledového betonu MasterRheobuild 2040FM

  • MasterRheobuild 2040FM je superplastifikační přísada pro výrobu tekutého betonu pro prefabrikáty a speciálně pro výrobu prefabrikovaných betonových garáží, pro provzdušněné betony a pro betonáže v zimě.
  • Použitelná i pro výrobky ze sádry.
  • MasterRheobuild 2040FM lze skvěle kombinovat s provzdušňovacími přísadami typu MasterAir, přičemž vykazuje velice dobrou schopnost udržet strukturu mikropórů, vytvořenou provzdušňovací přísadou.
  • Přísadu je možno používat pro prosté betony, železobetony a předpjaté betony.
  • Přísada odpovídá normě ČSN EN 934-2.

Působení superplastifikační přísady pro výrobu pohledového betonu MasterRheobuild 2040FM

  • MasterRheobuild 2040FM způsobuje jemnější rozptyl cementových částic, čímž vznikne homogenní cementový film nižší hustoty, který snižuje třecí síly v betonu.
  • S MasterRheobuild 2040FM lze dosáhnout nadprůměrného ztekucení betonové směsi a je ideální pro výrobu pohledového betonu.

Ke stažení

MasterRheobuild 2040FM: Prohlášení o vlastnostech

pdf (1,38 Mb)

MasterRheobuild 2040FM: Technický list

pdf (150,83 Kb)