MasterRoc MP 303CE

Akrylová pryskyřice s nízkou viskozitou a rychlou reakcí pro trvalé vodní těsnění a krycí vrstvu betonu a zdiva.

 

POPIS

MasterRoc MP 303 CE je vysoce reaktivní dvousložková akrylová těsnicí pryskyřice s nízkou viskozitou pro dobrou penetraci. Produkt rychle zraje, tvoří vysoce pružný hydrogel s mimořádným rozpínáním/opakovaným rozpínáním. Pryskyřice MasterRoc MP 303CE se používá jako trvalé vodní těsnění a povrchová vrstva. Používá se pro nízkotlaké injektáže do betonu a zdiva.

 

POUŽITÍ

  • Zastavení menší vodní infiltrace
  • Těsnicí injektáže
  • Oprava trhlin a spár v betonu
  • Trvalé těsnění tunelových obložení, šachet a zdiva

VÝHODY

  • Vhodnější pro životní prostředíneškodlivá ve styku s podzemní vodou a žádné emise potenciálně škodlivých látek
  • Nízká viskozita umožňuje hlubokou penetraci do velmi jemných spártrhlin
  • Vytvrzená pryskyřice je odolná proti kyselým i zásaditým roztokům a mnoha dalším rozpouštědlům