MasterRoc MP 307CE

Akrylová pryskyřice s nízkou viskozitou a rychlou reakcí pro trvalé vodní těsnění a krycí vrstvu betonu a zdiva.

 

POPIS

MasterRoc MP 307 CE je vysoce reaktivní dvousložková akrylová pryskyřice s nízkou viskozitou pro dobrou penetraci. Produkt rychle zraje, tvoří gumovitou pryskyřici se schopností odolávat určitým zemním a trhavým pohybům. Akrylová pryskyřice MasterRoc MP 307 CE je speciálně určena pro opravu betonu a má certifikaci CE podle normy EN 1504-5.

 

POUŽITÍ

 • Oprava betonu jako např. rozpínavých výplní trhlin a spár
 • Trvalé utěsnění tunelových obložení, šachet a zdiva proti statickému tlaku podzemní vody většímu než 12 bar (1 200 kPa)
 • Zastavení menší vodní infiltrace
 • Injektáže pomocí injektážních hadic
 • Stabilizace horniny
 • Těsnicí injektáže

 

VÝHODY

 • Vhodnější pro životní prostředí – neškodlivá ve styku s podzemní vodou
 • Nízká viskozita umožňuje hlubokou penetraci do velmi jemných spár a trhlin
 • Dobrá asimilace s podzemními pohyby nebo sedáním
 • Trvanlivost větší než 10 let
 • Vodotěsnost do tlaku většího než 12 bar (174 psi [1,2 MPa])
 • Nekorozivní
 • Necitlivá vůči vodě a přesně zachovává původní tvar (maximální změna hmoty -15 % až +20 %)

Přímý kontakt

Luboš Matzner

Obchodní poradce Underground Construction ČR, SR

+420 724 051 855

Ke stažení

MasterRoc MP 307 CE: Prohlášení o vlastnostech

pdf (389,49 Kb)

MasterRoc MP 307 CE: Technický list

pdf (637,09 Kb)